تو قصه ها میگم واسه گریه اشکم نمیاد
ولی نمیدونم چرا امشب اشکم نمیاد
پیش خودت میگی خوشی زده زیر دلش
ولی هه دیگه حتی خندم هم نمیاد ..

چی شد خنک شدی نه؟
ولی من هنوزم کنارشومینمو
داغ داغم هنوز از رفتن تو 
عکساتو دارم دونه به دونه میبینم ...

نمیدونم مریضیه یا احساس عزیزیه 
نمیدونم سادگیه یا این همون عاشقیه
نمیدونم دردم چیه گناهی که کردم چیه
نمیدونم اینی که داره میکوبه تو قلبم چیه 

هرچی هم هست دیگه داره میکشتم به جون تو
فکر میکنم بمیرم بدون تو 
آره هر چی هست داره قلبمو از جا میکنه
دیگه داره دلو آتیش میزنه...
ه
نه نگو نمیشه تو رو ببوسم
نگو که دیگه , نداری دوستم 
نگو که باید بری هنوزم ای ای ای
نه نگو نمیشه تو رو ببوسم
من که دیگه , نداری دوستم 
نگو که باید بری هنوزم ای ای ای