بخند که غم از توی شعرام بره رد ِ کارش

چقد حس آهنگ ِ بخند محسن یگانه رو دوس دارم


امیر عظیمی هم یه آهنگ دیگه داده "دوراهی"خیلی خوبه صداش