از اول ترم که درس نخوندم
تو عیدم که اصلا نمیفهمم که شب میشه
از الان غصه امتحانارو دام