شب خوابیدُ من از غم فراق یار هنوز بیدارم


من آن مجنونم که از دوریِ لیلی بیمارم .....
#